Podjetje za prodajo in izdelavo lovskega orožja
Dražgoška 2, 4000 Kranj, Tel.: 04/202-33-20, Faks: 04/202-60-00
Odprto vsak delovnik od 9-12 in 14-17 ure, v soboto in nedeljo ter praznikih zaprto
Spletna trgovina
Vsebina košarice (5)NaročiloMoj račun

Obrambni sprej z lučko K.O.Tornado 50 mldobava:   na zalogi

cena:  14,90€ (-10 %)
nova cena:  13,40€Obrambni poprov sprej z lučko K.O.Tornado 50 ml

 

Na sprej je vgrajena posebna glava z super svetlo LED diodo. Varovalni pokrov  proti nehoteni sprožitvi vsebuje dve CR2032 bateriji in deluje tudi kot stikalo svetilke. V temi lahko Tornado uporabite kot svetilko, v primeru nevarnosti pa lahko sprej takoj aktivirate s pritiskom na gumb. Močna LED dioda lahko v temi  za trenutek zaslepi napadalca. Sprej lahko uporabljate tudi ob rahlem nasprotnem vetru.

Domet: cca 4 metre

 

Pred uporabo obvezno preberi navodila za uporabo na izdelku.

Pogoj za nakup je polnoletnost.

 

Opozorilna beseda: Pozor
Piktogram GHS:
 
Stavki o nevarnosti:
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. - Kajenje prepovedano.
P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 Zaščititi pred sončno svetlobo.
P412 Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode....


Kategorije
Proizvajalci
Hitro iskanje

© 2022 Bock   /   Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.